Uczniowie

Konkursy

Dyrekcja IX LO w Toruniu oraz nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu i miasta Torunia do wzięcia udziału w czwartej już edycji cieszącego się wielką popularnością Konkursu Języka Angielskiego „English For You”.

 
Cele i idea Konkursu:
 Doskonalenie znajomości języka angielskiego. 
 Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim. 
 Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 
 Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich zainteresowań. 
 Zainteresowanie uczniów kulturą, zwyczajami i geografią krajów anglojęzycznych. 
 Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 
 
Zapraszamy do udziału i załączamy poniżej regulamin konkursu, który dostarczy Państwu niezbędnych informacji.  
 
Dla zwycięzców konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
 
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 3 grudnia 2023.
 
Tak wyglądały poprzednie edycje:
EDYCJA I
EDYCJA II
EDYCJA III
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU: