Alerty

KONKURS "ENGLISH FOR YOU" - 4 EDYCJA

 

Dyrekcja IX LO w Toruniu oraz nauczyciele języka angielskiego zapraszają uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z powiatu i miasta Torunia do wzięcia udziału w czwartej już edycji cieszącego się wielką popularnością Konkursu Języka Angielskiego „English For You”.

 

PATRONAT HONOROWY:

SPONSORZY NAGRÓD:     
  
Cele i idea Konkursu:
 Doskonalenie znajomości języka angielskiego. 
 Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim. 
 Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 
 Zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich zainteresowań. 
 Zainteresowanie uczniów kulturą, zwyczajami i geografią krajów anglojęzycznych. 
 Kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 
 
Zapraszamy do udziału i załączamy poniżej regulamin konkursu, który dostarczy Państwu niezbędnych informacji.  
 
Dla zwycięzców konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
 
Tak wyglądały poprzednie edycje:
EDYCJA I
EDYCJA II
EDYCJA III
 
 
 
 
 
Lista zgłoszonych szkół:
Szkoła Podstawowa w Grzywnie
Szkoła Podstawowa w Przysieku
Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu
Szkoła Podstawowa w Łążynie II
Szkoła Podstawowa w Zelgnie
Szkoła Podstawowa nr 33 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 31 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 28 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Toruniu
Zespół Szkól Muzycznych w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu
Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu
Wróć