BIP

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 jednostek obsługiwanych przez TCUW
09.05.2022
Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz...
Czytaj więcej
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
26.03.2021
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego znajduje się w załączniku.
Czytaj więcej
Klauzula informacyjna RODO dla ucznia i jego rodziców
30.09.2019
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku .... Na podstawie art. 13...
Czytaj więcej
Sprawozdania finansowe
10.05.2019
Sprawozdania finansowe opublikowane zostały na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych w sekcji Biuletynu Informacji...
Czytaj więcej
Strategia rozwoju edukacji Miasta Torunia
29.03.2017
Strategia rozwoju edukacji Miasta Torunia na lata 2016 - 2023
Czytaj więcej